Landsforeningen Præmatures Vilkår

Kursus og konferenceoversigt for 2014 kan downloades her

Antons Hus

Du kan se kurser i 2014 udbudt af Antons Hus her

Satspulje 2013-2016: "Lighed i håndteringen af børn og unge m. kronisk somatisk sygdom"
Kommunerne inviteres hermed til, i samarbejde med regioner, at ansøge om midler til projekter med fokus på indsatsen over for børn og unge med kronisk somatisk sygdom.

Overordnet skal puljen bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom, uafhængig af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning som samtidig understøtter barnets og familiens trivsel.

Læs mere her:
 
 

Title

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Afmeld Tilmeld