Om Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

 

Fagforum for Børnefysioterapi blev stiftet i 1970 med det formål at fremme og videreudvikle børnefysioterapi og øge kendskabet til faget, samtidig med at man udviklede kontakten mellem børnefysioterapeuterne.

Formålet er at styrke børnefysioterapi landet over på det lokale plan ved oprettelse af grupper, som kan give hjælp og inspiration til kollegerne. På lokalt plan kan der arrangeres møder og kurser af faglig karakter. I Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi optages fysioterapeuter, der er medlem af Danske Fysioterapeuter, og som arbejder med børn eller har interesse for dette arbejdsområde.

Selskabets bestyrelse består af 8 personer, som vælges for en 2 årig periode. Desuden vælges to suppleanter for en 1 årig periode. Bestyrelsen tager løbende aktuelle emner op. Selskabet afholder hvert år - i forbindelse med generalforsamlingen - et kursus med et aktuelt fagligt indhold.


Praktiske oplysninger
Kontingentet udgør kr. 400,- årligt og opkræves af Danske Fysioterapeuter. Derfor SKAL dit DF medlemsnummer oplyses ved indmeldelse. Kontingentet er fradragsberettiget, og indberettes automatisk af Danske Fysioterapeuter til Told & Skat.

Indmeldelse sker her på hjemmesiden under medlemmer. Klik her for at gå til indmeldelse

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har ofte brug for at kende til medlemmernes ansættelsesforhold, og hvorvidt I er interesserede i at påtage jer undervisnings- og konsulentopgaver. Det vil være en hjælp for os, hvis du udfylder indmeldelsesblanketten med disse oplysninger.

Redigeret af : Helle Kongsbak, 29.08.2017

Til top