Bestyrelsen

 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi består af 8 medlemmer, der vælges for en to-årig periode, samt to suppleanter der vælges for et år

Bestyrelsen holder møder 4-6 gange årligt. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder kan ses herunder

Bestyrelsens medlemmer:

Hanne Christensen
Formand

 E-mail: hanne.chr@live.dk

Helle Mätzke Rasmussen
Næstformand
E-mail: helle.maetzke.rasmussen@gmail.com

Lene Meldgaard Christensen
Kasserer
E-mail: buen9@mail.dk

Derek Curtis
Ansvarlig for efter- og videreuddannelse, Faglig tovholder for Nationale Kliniske Retningslinjer ved DSF
E-mail: decu@phmetropol.dk

Tina Borg Bruun
Ansvarshavende redaktør, Praksisnetværk,
E-mail: tinaborgbruun@gmail.com 

Winnie Rasmusson
Kontakt til arbejdsgruppen for faglige aktiviteter, IOTP ansvarlig
E-mail: boernefysioterapeut@gmail.com

Helle Kongsbak
Hjemmeside / Facebook (Web-redaktion)
E-mail: helle.kongsbak@live.dk

Charlotte Korshøj
Medlemsregistrering
E-mail: ck@fysser.dk

Beate Hovmand Hansen
Suppleant
E-mail: beatehh@live.dk

Lisbeth Hansen
Suppleant
E-mail: lisbethhansen85@gmail.com

 

 


Redigeret af : Helle Kongsbak, 22.10.2017

Til top