Validering af PEDI-CAT

 

Vil du hjælpe med at validere PEDI-Cat?

PEDI-Cat er til børn uden funktionsnedsættelse.

Den danske PEDI-Cat er på trapperne. Vi har arbejdet med frem- og tilbageoversættelse fra den amerikanske version, og forhåbentligt varer det ikke så længe, inden firmaet lægger den danske version af PEDI til distribution.

Der skal laves en dansk validering, for at vi kan vide, hvor de danske børns referencer ligger. Vi håber, at vi med hjælp fra jer kan få indsamlet datamaterialet til denne danske validering, og hermed blive de første i Europa, som får lavet denne validering. Vi forestiller os, at I, der vil hjælpe indsamler data på 3-4 børn. Det kan være jeres egne børn, børnebørn eller venners børn.

Man vil få tilsendt PEDI-Cat i papirform, og vi vil bede jer om at svare på alle items. Alle items skal medtages, således at statistikerne kan se om de danske børn ligger i de samme aldersintervaller som de amerikanske børn inden for de forskellige opgaver.

Vi håber rigtigt meget på jeres hjælp til dette projekt.

Skriv en mail til Fysio-Ergoterapien Hvidovre hospital på fysio-ergoterapi@hvh.regionh.dk og giv os en tilbagemelding på, om I vil bidrage samt et bud på, hvor mange børn/forældre I kan få til at besvare PEDI i de forskellige aldersgrupper 1-20 år. Det skal være børn uden kendte funktionsnedsættelser. Derefter sender vi jer spørgeskemaerne til besvarelse og returnering.

Mvh Jette Christensen og Michelle Stahlhut

Redigeret af : Helle Kongsbak, 27.02.2016

Til top