Kurser og temadage

Det fremgår under hvert enkelt kursusopslag, hvem der er arrangører af det enkelte kursus/temadag. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi sorterer ikke i opslagene og kan derfor ikke give garanti for indhold og kvalitet i de enkelte kurser. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi er kun ansvarlige for kurser udbudt af DF samt kurser fra eget kursusudvalg.

 
Challenge test

Pris: 2.500 kr Startdato: 29.09.2017 Tilmeldingsfrist: 01.08.2017

Neurorehab 2017

Startdato: 09.10.2017

Årskonference 2017

Pris: 700 kr for medlemmer, 900 for ikke-medlemmer. Inkl. forplejning Startdato: 12.10.2017 Tilmeldingsfrist: 30.09.2017

 
Børn og bevægelse

Pris: 5.600 kr. Ergoterapeuter 6.600 kr. Startdato: 31.10.2017 Tilmeldingsfrist: 17.09.2017

AHA-kursus

Startdato: 21.11.2017 Tilmeldingsfrist: 29.09.2017

Motorisk kontrol og balance

Pris: 7.550 kr Startdato: 23.11.2017 Tilmeldingsfrist: 27.08.2017