Kurser og temadage

Det fremgår under hvert enkelt kursusopslag, hvem der er arrangører af det enkelte kursus/temadag. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi sorterer ikke i opslagene og kan derfor ikke give garanti for indhold og kvalitet i de enkelte kurser. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi er kun ansvarlige for kurser udbudt af DF samt kurser fra eget kursusudvalg.