Børn og bevægelse

Læring, opmærksomhed og koncentration øges, når børn bevæger sig! Kurset sætter fokus på, hvordan fysioterapeuter på skoler og i daginstitutioner kan få børnene mere aktive og få lærere og pædagoger som naturlige samarbejdspartnere

Pris: 5.600 kr. Ergoterapeuter 6.600 kr. Startdato: 31.10.2017 Tilmeldingsfrist: 17.09.2017
 
Kurset henvender sig til alle de fysioterapeuter, som enten arbejder på skoler og daginstitutioner eller har et ønske om at blive klædt på til det. Ergoterapeuter kan deltage i det omfang der er plads.

Mange ideer til lege og aktiviteter bliver afprøvet på kurset – i hver enkelt aktivitet er det vigtigt at kunne analysere sig frem til, hvordan børn med motorisk eller kognitive vanskeligheder får succes. Fysioterapeuten skal kunne gøre opgaverne nemmere og sværere, fysisk såvel som kognitivt.

Didaktiske overvejelser, tværprofessionelle samarbejdsmodeller og relationsopbygning er en væsentlig del af kurset, idet et tæt samarbejde med lærere, pædagoger og ledelse er afgørende for, at fysioterapeutens indsats lykkes og bliver synlig.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Dansk selskab for pædiatrisk fysioterapi og Danske Fysioterapeuter.

 

 

  • Læringsmål i bevægelse
  • Afprøvning og justering af forskellige lege og aktiviteter
  • Cases
  • Opbygning af relationer og samarbejdsmodeller
  • Organisering
  • Hjemmeopgaver til kursisterne – forankring i praksis
  • Systematisk opsamling af kursisterne oplevelser og erfaringer

Undervisere

Chalotte Runge, fysioterapeut, bachelor i idræt, Motorikcenter, København

Mariann K. Wowern, fysioterapeut, specialist i pædiatrisk fysioterapi, Master i specialpædagogik

Tina Borg Bruun, fysioterapeut, specialist i pædiatrisk fysioterapi, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

 

Redigeret af : Helle Kongsbak, 30.08.2017

Til top