Motorisk kontrol og balance

Motorisk kontrol, postural kontrol og balance er relevant for alle patienter

Pris: 7.550 kr Startdato: 23.11.2017 Tilmeldingsfrist: 27.08.2017
 

Vidste du, at motorisk kontrol, postural kontrol og balance har betydning i al fysioterapi?

Kurset udbydes af Danske Fysioterapeuter med UCN som samarbejdspartner. Det er udviklet i samarbejde med Anne Shumway-Cook og Marjorie Woollacott og tager afsæt i systemteoretisk og vidensbaseret fysioterapeutisk praksis. 

Formålet med kurset er at styrke fysioterapeuters kliniske kompetencer gennem kliniske metoder og modeller i teori og praksis: undersøgelse, klinisk ræssonnering, målsætning, intervention og dokumentation.

Kurset fokuserer på fysioterapeutisk teori, praksis og relevant forskning i forhold til :

 • Hvordan implementeres vidensbaseret undersøgelse, diagnostik, målsætning og intervention i relation til patienter med udfordringer i motorisk kontrol eller balance?
 • Hvordan integreres subjektive og objektive metoder til fysioterapeutisk undersøgelse og dokumentation?
 • Hvordan integreres lav-teknologiske metoder som smartphone apps og måleredskaber i klinisk praksis?

Undersøgelsesredskaber i Bevægelaboratoriet på UCN inddrages i den praktiske afprøvning af måling og diagnostik af en række centrale parametre i relation til motorisk kontrol og balance.

Kurset inkluderer en række læringsaktiviteter såsom netbaserede øvelser, teoretiske oplæg video, praktiske øvelser, gruppearbejde med supervision, selvstudie og patientdemonstrationer.
Som forberedelse til kurset vil der være mulighed for at arbejde med brush-up materiale, således at den enkeltes læring styrkes.

Indhold

 • Teoretiske modeller for motorisk kontrol, balance og postural kontrol
 • Læring og udvikling
 • Basale mekanismer i relation til balance, herunder mentale, mekaniske, neurologiske og fysiologiske faktorer
 • Udvalgte test og undersøgelsesmetoder til afdækning af motorisk kontrol, balance og postural kontrol
 • Vurdering og anvendelse af relevante tests og undersøgelser i forhold til en given problemstilling
 • Systematisering af kompleks fald- og balanceudredning i relation til afdækkede problemstillinger
 • Beskrivelse af undersøgelse, målsætning, hypoteser og interventionsplan med afsæt i ICF
 • Prioritering og skriftligt dokumentation af den fysioterapeutiske indsats, herunder integration af målemetoder, standardiserede testredskaber og sundhedsteknologi
 • Handlekompetence i praksis

 

Målgruppe

Fysioterapeuter fra alle sektorer.


Undervisere

Lars Henrik Larsen, fysioterapeut, lektor, PhD-stud., UCN.
Emilie Wøjdemann Thomsen, fysioterapeut, cand.scient.fys, København
Ivana Bardino Novosel, fysioterapeut, cand.scient.fys, København

 

Kurset er planlagt i samarbejde med University College Nordjylland.

                                      

 

Redigeret af : Helle Kongsbak, 09.06.2017

Til top