Motorisk usikre børn, 3-6 år

Få en teoretisk grundforståelse og stærkere evne til at arbejde med børn med motorisk usikkerhed. Du lærer at tilrettelægge et træningstilbud, bruge relevante måleredskaber og give professionel vejledning til forældre og pædagoger

Pris: 9.250 kr. Ergoterapeuter 10.250 kr Startdato: 30.08.2017 Tilmeldingsfrist: 22.06.2017
 

Med afsæt i motorisk læring og motorisk udvikling arbejder vi med at observere, præcisere og nuancere forståelsen af disse børns vanskeligheder. Dernæst eksemplificerer vi forskellige former for interventioner med barnet i centrum. Herunder planlægning af træningstilbud, justering af omgivelser samt vejledning til barnets pædagoger og forældre.

Kursets form veksler mellem dialogorienterede oplæg, cases fra klinisk praksis, film, workshops og en hjemmeopgave.

Indhold

  • Gennemgang af den teoretiske grundforståelse af børns motorik og motorisk usikkerhed.
  • Motorisk udvikling, herunder hjernens udvikling.
  • Måleredskaber til vurdering af børns motoriske kompetencer, herunder inddragelse af Movement ABC-2 og klassifikationsskema.
  • Børnesyn, fysioterapi og pædagogik gennem tiden og frem til 2017.
  • Interventionsformer, herunder inddragelse af forældre og pædagogisk personale.

Læringsmål

  • Du bliver teoretisk opdateret inden for dette fysioterapeutiske fagområde.
  • Du kan observere og teste børn med motorisk usikkerhed.
  • Du tilegner dig nye handlemuligheder, som er funderet i motorisk og pædagogisk teori.
  • Du styrker din evne til at analysere og intervenere refleksivt i praksis.

 

Målgruppe:
Fysioterapeuter fra alle sektorer, der arbejder med børn med motorisk usikkerhed. Det er en stor fordel at have kendskab til Movement ABC-2, idet den indgår i kurset. Ergoterapeuter kan deltage i det omfang, der er plads på kurset.

Undervisere:
Lone Wiegaard
, fysioterapeut, lektor. VIA University College, Århus
Else Marie Pilgaard, fysioterapeut. PPR, Århus Kommune
Nanna Tøttrup Johansen, fysioterapeut, klinisk underviser, Marselisborgcenteret, Århus

 

Redigeret af : Helle Kongsbak, 09.06.2017

Til top