Børn i fysioterapi efterår 2016

 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis medlemsblad, "Børn i fysioterapi" udkom til alle medlemmer i elektronisk format i november. Bladet er nu tilgængeligt for alle her på hjemmesiden

Hovedtemaet for dette nummer af Børn i fysioterapi er: Gruppeaktiviteter i træning til børn - hvilke muligheder og begrænsninger møder vi i praksis?

Der bringes forskellige perspektiver på, hvordan børnefysioterapeuter organiserer gruppeaktiviteter for børn med forskellige former for funktionsnedsættelser. Både når gruppeaktiviteter foregår i børns daginstitutioner, i skoler, i fritidsaktiviteter og i deres ferieaktiviteter. Alle sammen steder, hvor børn lever deres liv, og hvor de har mulighed for at deltage i træningsfællesskaber med andre.      

 

Et andet meget aktuelt emne er sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring, trivsel og sundhed i folkeskolen, og de gode effekter som børn har af fysisk aktivitet. Mange aktører er bragt i spil, så hvilken position og hvilken rolle får fysioterapeuter i bestræbelserne på at få flere børn til at være fysiske aktive - og hvor skal vi starte? Det giver artiklen om Fysisk aktivitet i folkeskolen et bud på

I Formanden har ordet redegøres der for den nye specialestruktur og de nye retningslinjer i forhold til specialistordningen, og det gode er - at Pædiatri fortsat er et anerkendt speciale i fysioterapi.

Derudover bringer bladet flere andre artikler om relevante og spændende emner.

Endelig bringes et stemningsreferat fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis Årskonference i Odense, hvor der var fokus på det tværprofessionelle samarbejde i arbejde med børn.

 

Du kan downloade bladet her

Redigeret af : Helle Kongsbak, 01.03.2017

Til top