Børn i fysioterapi forår 2016

 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis medlemsblad, "Børn i fysioterapi" udkom til alle medlemmer i elektronisk format i april . Bladet er nu tilgængeligt for alle her på hjemmesiden

Forside Børn i fysioterapiBladets hovedtema er børn og smerte og indeholder bl.a en række artikler der fremlægger viden om, hvad vi evident ved om smerter og deres årsagsforhold hos børn. Artiklerne er skrevet af fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, som beskæftiger sig med smerter hos børn. Artiklerne fremlægger viden om børns oplevelse af smerter fra bevægeapparatet, og den betydning det har for deres hverdagsliv.

Derudover bringer medlemsbladet en Pixi-udgave af de Nationale kliniske retningslinjer indenfor Cerebral Parese og en kort omtale af IOPTP og deres fokusområde.

Med artiklen "At koble sig klogt" sætter medlemsbladet fokus på temaet omkring inddragelse af pårørende i børnenes rehabilitering.

Endelig er der beskrivelser fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis generealforsamling og et stemningsreferat fra årsmødet i Dalum. 

Et spændende og inspirerende medlemsblad som kan downloades her

Redigeret af : Anne Larsen, 04.07.2016

Til top