Generalforsamling 2024

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi indkalder til generalforsamling 2024

Sted: Konferencecenter Severin, Middelfart
Dato: 21. marts 2024
Pris: Alle medlemmer er velkommen

Generalforsamling 2024


Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholder ordinær generalforsamling d. 21. marts 2024 i forbindelse med årsmøde.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest tre uger før. Endelig dagsorden vil ifølge vedtægterne fremgå af selskabets hjemmeside senest en uge før.


Praktiske oplysninger
Tid: 21. marts 2024 kl.14.00. Der serveres kaffe og kage
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Mere information: boernefysioterapi.dk