Retningslinjer er ikke længere gældende

02.06.2023

Sundhedsstyrelsen har ikke længere midler til at udarbejde og opdatere nationale kliniske retningslinjer (NKR), og derfor er en lang række retningslinjer nu forældede. 

Vær derfor opmærksom på at der er visse retningslinjer indenfor børnefysioterapi også er forældret. Herunder bla.a National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i foråret 2014. 

Du har som sundhedsprofessionel ikke juridisk pligt til at følge anbefalingerne i de kliniske retningslinjer. Du har derimod pligt til at holde dig opdateret på nyeste viden. Afviger du fra almindelige anerkendte faglige standarder og anbefalinger tilrådes grundig journalføring med begrundelse for, hvorfor du vælger at gå en anden vej end de gældende anbefalinger.

Stemplingen af kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende betyder, at du som fysioterapeut dermed står over for en større udfordring i forhold til at holde dig opdateret om nyeste viden.

DSPF er ikke bekendt med at en opdatering af retningslinjer er på vej, men selskabet følger det tæt