Spændende kortfattet artikel om verbal dyspraksi

Socialstyrelsen har skrevet en ny artikel om den sjældne taleforstyrrelse verbal dyspraksi.  Artiklen formidler på en let tilgængelig måde, hvilke symptomer der kan være tegn på verbal dyspraksi og hvad man skal gøre, hvis man bliver opmærksom på, at et barn måske har symptomer på taleforstyrrelsen.

af Martin Jorsal - 23.08.2022

Socialstyrelsen har skrevet en faglig artikel om den sjældne taleforstyrrelse verbal dyspraksi (en neurologisk betinget forstyrrelse af barnets udtale). Verbal dyspraksi er ikke en vanskelighed barnet umiddelbart vokser fra, og for at barnet kan udvikle sit talesprog er det vigtigt, at forstyrrelsen opdages tidligt, så der kan sættes ind med den rette intervention.

Artiklen er baseret på interview med to audiologopæder med stor erfaring fra området og beskriver de tydeligste tegn på verbal dyspraksi, du som fysioterapeut kan spotte i din daglige omgang med børnene. Artiklen udspringer af forløbsbeskrivelsen om Børn med verbal dyspraksi, som udførligt beskriver den anbefalede indsats i opsporings-, udrednings- og undervisningsfaserne. Find links til det hele i artiklen.

Artiklen kan findes her