Årsmøde og Generalforsamling 2024

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholdt årsmøde og Generalforsamling 21. marts 2024 på Severin, Middelfart.

 

Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af reviderede regnskab for 2023
5. Fastsættelse af kontingent for 2024
6. Indkomne forslag
    Forslag om vedtægtsændring punkt 7 Stk. 3 Bestyrelsen
7. Valg af/til bestyrelse
8. Nedsættelse af udvalg
9. Valg af revisor
10 evt.

Referatet fra generalforsamlingen finder du her

Du kan her læse formandens beretning

 

Årsmøde:

Over 100 fremmødte børnefysioterapeuter fra både privat praksis, kommuner samt regioner var med til at gøre årsmøde og generalforsamlingen til en virkelig god dag.

De fire subspecialer gav en status på deres arbejde. Alle fire gruppers ambition er at få fat i interesserede børnefysioterapeuter derude i det danske land, som sidder med viden indenfor et af områderne. Målet er at vi kan hjælpe hinanden, og at gruppen skal kende til de terapeuter som har en viden, og vi fælles kan blive klogere. Så sidder du med en viden inden for psykiatri, neurologi, raske-/risikobørn eller muskuloskeletale sygdomme og skader, så send endelig en mail til grupperne, du finder oplysningerne her på DSPFs hjemmeside.

I løbet af dagen var der to spændende faglige oplæg.

Kasper Krommes præsenterede viden om børn og unge med non-traumatisk forreste knæsmerter. Kasper fortalte om undersøgelsen hvor der undersøges indsatser i forhold til Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen Johansson og patellofemorale smerter. Kasper fremlagde endvidere prognose på længere sigt og ind i voksenlivet. 

Det andet faglige oplæg stod Pernille Diemer Hansen fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind for. Pernille præsenterede den nyeste viden om spinal muskelatrofi, og hvad vi kan forvente nu, hvor børnene kan få medicin og hvordan det har ændret vores tilgang til denne gruppe. Børnene kan nu mere og det betyder, at de nu har et større træningspotentiale. 

Dagen blev afsluttet med generalforsamling, hvor bestyrelsen afgav årsberetning og takkede for dagen, samt inviterede til et helt fantastisk kagebord.

Oplæg fra årsmødet

Kasper Krommes- Non-traumatisk forreste knæsmerter hos børn og unge

Pernille Diemer- SMA

 

Subspeciale neurologi

Subspeciale muskuloskeletale skader

Subspeciale raske børn/riskobørn

Subspeciale psykiatri